Nabídka auditů

Naše organizace má dlouhodobé, praktické zkušenosti s prováděním auditů / hodnocení kvality v zařízeních sociálních služeb nebo v rámci procesů spojených s plánováním a udržováním místních nebo krajských sítí sociálních služeb. Naši konzultanti a auditoři jsou vedle své dlouhodobé auditorské praxe také autory několika v praxi aktivně využívaných metodik pro hodnocení kvality (např. metodika...

Pokračování...